تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | صفحه اصلی |                 


کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه توسط امور فرهنگی و دینی شرکت آبفار استان کرمانشاه در میان کلیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور درسال 1397
     تاریخ انتشار:  1398/11/24   |    زمان انتشار:  11:08:29    |     اخبار


به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، علی اکبر احمدوندی مسئول امور فرهنگی و دینی این شرکت موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در میان کلیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور در سال ۱۳۹7 شدو با اهدای لوح تقدیر ، از ایشان قدردانی به عمل آمد.              
  1398112411092502.jpg   1398112411092501.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، علی اکبر احمدوندی مسئول امور فرهنگی و دینی این شرکت موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در میان کلیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور در سال ۱۳۹7 شدو با اهدای لوح تقدیر ، از ایشان قدردانی به عمل آمد.

 

لازم به ذکر است این شرکت در سال 1394 رتبه شایسته تقدیر و طی سه سال متوالی در سالهای  1395 و 1396و1397 رتبه شایسته تقدیر ویژه در زمینه انجام فعالیت های امور فرهنگی و دینی را کسب کرده است.

 

گفتنی است در لوحی مشترک از سوی محمد رضا مهاجری مسئول امور فرهنگی، رضا گیاهی معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور از علی اکبر احمدوندی مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت آبفاراستان کرمانشاه  به دلیل انجام فعالیت های چشمگیری که  در زمینه های فرهنگی هنری توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه صورت گرفته تقدیر و تشکر به عمل آورده شد.