تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | صفحه اصلی |                 


پویش #هر هفته: الف_ب_ایران
     تاریخ انتشار:  1398/09/25   |    زمان انتشار:  09:03:02    |     اخبار


#هر هفته: الف_ب_ایران پویشی برای آبادانی، سربلندی و خودکفایی ایران اسلامی است.              
  1398092509031202.jpg   1398092509031201.jpg

در پویش #هر هفته: الف_ب_ایران در هر هفته شاهد افتتاح پروژه های مهم آب و برق در یکی از استان های کشور خواهیم بود.

 

#هر هفته: الف_ب_ایران پویشی برای آبادانی، سربلندی و خودکفایی ایران اسلامی است.