تاریخ امروز : 27 دی 1398 | صفحه اصلی |                 


قابل توجه متقاضیان امریه سربازی جهت گذراندن دوران خدمت در وزارت نیرو
     تاریخ انتشار:  1398/09/04   |    زمان انتشار:  12:03:17    |     اخبار


متقاضیان امریه در وزارت نیرو از مورخ 1398/09/01 لغایت 1398/09/30 به سامانه amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند.              
  1398090412034902.jpg   1398090412034901.jpg

به گزارش اداره منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه، کلیه متقاضیان امریه سربازی که دارای برگ اعزام مورخ 1398/12/01 می باشند در صورت تمایل به گذراندن دوران وظیفه به صورت امریه در وزارت نیرو می­توانند جهت ثبت نام از مورخ 1398/09/01 لغایت 1398/09/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مزبور ثبت نام نمایند.