تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | صفحه اصلی |                 


کنترل کیفیت آب کلیه موکبهای سطح استان در رزوهای پایانی برگشت زوار توسط شرکت آبفار استان
     تاریخ انتشار:  1398/07/30   |    زمان انتشار:  07:58:31    |     اخبار


به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، كنترل و پايش روزانه سلامت اب شرب در مسير برگشت زائرين توسط شرکت آبفار استان بصورت مستمر در حال انجام میباشد              
  1398073007594202.jpg   1398073007594201.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، كنترل و پايش روزانه سلامت اب شرب در مسير برگشت زائرين  توسط شرکت آبفار استان بصورت مستمر در حال انجام میباشد

 

گفتنی است كنترل و پايش روزانه سلامت اب شرب در مسير برگشت زائرين در دو محور قصر شيرين به كرمانشاه و از كرمانشاه به كنگاور در روزهاي پاياني از طريق تست كلرسنجي نمونه برداري ميكروبي ،شيمايي ،كدورت سنجي ،توسط همكاران كنترل كيفي و امور آزمايشگاههاي آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه بصورت مستمر در حال انجام است و خوشبختانه تاکنون هیچ موردی مبنی بر عدم سلامت آب در مواکب سطح استان مشاهده شده است .