تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | صفحه اصلی |                 


برگزاری دوره آموزشی درشرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه
     تاریخ انتشار:  1398/07/29   |    زمان انتشار:  11:08:42    |     اخبار


به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، یک دوره کلاس آموزشی در خصوص بیماریهای قلبی وعروقی وراه های پیشگیری در شرکت آبفاراستان برگزارگردید.              
  1398072912524502.jpg   1398072912524501.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، یک دوره کلاس آموزشی در خصوص بیماریهای قلبی وعروقی وراه های پیشگیری در شرکت آبفاراستان برگزارگردید.

 

دراین دوره آموزشی که به صورت چهره به چهره توسط  سرکارخانم صلواتی از کارشناسان مرکز بهداشت استان کرمانشاه اجرا گردید ، در خصوص راههای پیشگیری از حمله های قلبی و موارد خود مراقبتی  توضیحاتی کاملی ارائه گردید که مورد استقبال همکاران وپرسنل قرار گرفت.

 

و در پایان سئوالاتی از طرف پرسنل مطرح گردید که توسط کارشناس محترم پاسخ داده شد