تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | صفحه اصلی |                 


استمرارآبرسانی سیار به مواکب سطح استان به ویژه مواکب در مسیر های برگشت زوار توسط تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
     تاریخ انتشار:  1398/07/28   |    زمان انتشار:  13:38:14    |     اخبار


به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه د مدیر عامل شرکت از استمرارآبرسانی سیار به مواکب سطح استان به ویژه مواکب در مسیر های برگشت زوار توسط تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه خبر داد.              
  1398072801385002.jpg   1398072801385001.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه د مدیر عامل شرکت از استمرارآبرسانی سیار به مواکب سطح استان به ویژه مواکب در مسیر های برگشت زوار توسط تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه خبر داد.
مهندس شوهانی مدیر عامل شرکت آبفاراستان:روزانه بیش از 300هزار لیتر آب آشامیدنی سالم توسط تانکرهای آبرسانی سیار این شرکت در  مواکب بین راهی سطح استان توزیع میگردد.