تاریخ امروز : 28 بهمن 1398 | صفحه اصلی |                 


ایمن سازی تاسیسات آبرسانی روستایی در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
     تاریخ انتشار:  1398/07/02   |    زمان انتشار:  08:50:26    |     اخبار


مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی از ایمن سازی تاسیسات آبرسانی روستایی سطح استان و کاهش موارد سرقت از ایستگاههای پمپاژ پس از ایمن سازی خبر داد .              
  100102.jpg   10047.JPG

به گزارش روابط عمومی  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، مدیر عامل شرکت از ایمن سازی تاسیسات آبرسانی روستایی سطح استان و کاهش موارد سرقت از ایستگاههای پمپاژ پس از ایمن سازی  خبر داد .

 

مهندس شوهانی در این راستا افزودبا توجه به سرقت های صورت گرفته از ایستگاههای پمپاژ خصوصاً ترانسقورماتورها ، کابل و تاسیسات برقی، این شرکت با عقد قرارداد ایمن سازی تاسیسات پمپاژ تاکنون توانسته است نسبت به ایمن سازی تعداد 130 ایستگاه پمپاژ اقدام نماید .

 

شوهانی در ادامه افزود بر اساس این  قرارداد ایمن سازی  تعداد 200  ایستگاه پمپاژ پیش بینی شده است و بعد از ایمن سازی ایستگاههای پمپاژ موارد سرقتی از تاسیسات آبرسانی بطور چشمگیری کاهش یافته است.

 

.