تاریخ امروز : 18 آذر 1398 | صفحه اصلی |                 


قابل توجه متقاضیان امریه سربازی جهت گذراندن دوران خدمت در وزارت نیرو
     تاریخ انتشار:  1398/05/08   |    زمان انتشار:  09:57:34    |     اخبار


متقاضیان امریه در وزارت نیرو از مورخ 1398/05/01 لغایت 1398/05/30 به سامانه amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند.              
  100062.jpg   100061.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه، کلیه متقاضیان امریه سربازی که دارای برگ اعزام مورخ 1398/08/01 در صورت تمایل به گذراندن دوران وظیفه به صورت امریه در وزارت نیرو می­توانند جهت ثبت نام از مورخ 1398/05/01 لغایت 1398/05/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مزبور ثبت نام نمایند.