تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | ورود به سایت | English | العربیه


معاون منابع انسانی و پشتیبانی


پیمان رضایی
کارشناس مهندسی عمران - عمران
کارشناس ارشد مدیریت اجرائی - مدیریت استرتژیک
عضو هیئت مدیرهشماره تماس :
38164248 - 083
پست الکترونیکی :
HR[at]abfar-ks.ir
     
آدرس :  کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه
   
سوابق اجرائی :  
 
     


سمت ها :

دوره زمانی :
- رئیس اداره نظارت و ارزیابی
از سال 1386 الی 1389
- رئیس اداره بررسی فنی و مطالعات از سال 1389 الی 1390
- معاون مهندسی و توسعه از سال 1390 الی 1393
- معاون منابع انسانی و پشتیبانی از سال 1393 الی 1395
- معاون بهره برداری از سال 1395 الی 1397
معاون منابع انسانی و پشتیبانی از سال 1397 (ادامه دارد)
 

 

راهنمای تلفن | لینک های مفید | پورتال شرکت طراحی توسط سهیل انوشا