العربیه | فارسی | Sign In | 2020/06/05 Date :
Water and Waste water
News
1398122608453602.jpg
آب و انرژی به مثابه نظام ارتباطی
تأملی بر کارکرد تکنیک های ارتباطی در توسعه مفهوم حیاتی آب و انرژی به مثابه نظام ارتباطی
1398122608041502.jpg
قابل توجه متقاضیان امریه سربازی جهت گذراندن دوران خدمت در وزارت نیرو
متقاضیان امریه در وزارت نیرو می توانند تا تاریخ 1399/01/30 به سامانه amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند.
1398120712555902.jpg
اقدامات و برنامه های شرکت آبفار استان کرمانشاه جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا
اقدامات و فعالیت های مختلفی در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام شد.
1398112411092502.jpg
کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه توسط امور فرهنگی و دینی شرکت آبفار استان کرمانشاه در میان کلیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور درسال 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، علی اکبر احمدوندی مسئول امور فرهنگی و دینی این شرکت موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه در میان کلیه شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور در سال ۱۳۹7 شدو با اهدای لوح تقدیر ، از ایشان قدردانی به عمل آمد.
1398112111422502.jpg
دعوت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بمهن سال 1398
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در پیامی از کلیه کارکنان شرکت در سطح استان برای حضور پرشور و دشمن شکن در راهپیمایی 22 بمهن سال 98 دعوت کردند.
 
Services
                            
                               
   
Links
                                                           
                                                           
   

TEL | Links | Portal Designed By Soheil Anousha