العربیه | فارسی | Sign In | 2019/10/20 Date :
Water and Waste water
News
1398072812561302.jpg
کنترل سلامت آب توزیع شده بین مواکب بین راهی سطح استان با انجام کلرسنجی روزانه
کنترل سلامت آب توزیع شده بین مواکب بین راهی سطح استان بصورت روزانه با انجام کلرسنجی و آزمونهای میکروبی صحت سنجی میشود.
1398072811590102.jpg
تقدیر مدیر کل حراست شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اقدامات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص تامین آب پایدار موکب های سطح استان و مرز خسروی
مدیر کل حراست شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اقدامات و فعالیت‌های شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان در خصوص تامین آب پایدار موکب های سطح استان و مرز خسروی تقدیر نمود.
1398072811463602.jpg
استمرارآبرسانی سیار به مواکب سطح استان به ویژه مواکب در مسیر های برگشت زوار توسط تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
آبرسانی سیار به مواکب سطح استان در مسیر های برگشت زوار توسط تانکرهای آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.
1398072811334302.jpg
تامین آب مورد نیاز کلیه موکبهای سطح استان توسط تانکرهای آبرسانی روستایی
مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمانشاه از تامین آب مورد نیاز کلیه موکبهای سطح استان توسط تانکرهای آبرسانی روستایی خبر داد.
1398072811240402.jpg
کنترل کیفیت آب کلیه موکبهای سطح استان توسط همکاران کنترل کیفی شرکت آبفار استان
مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمانشاه از کنترل کیفیت آب کلیه موکبهای سطح استان توسط همکاران کنترل کیفی شرکت آبفار استان خبر داد.
 
Services
                            
                               
   
Links
                                                           
                                                           
   

TEL | Links | Portal Designed By Soheil Anousha