تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | ورود به سایت | English | العربیه

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  فرامرز شوهانی
  کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
   
 
شماره تماس :
  38164288 - 083
پست الکترونیکی :
  CEO[at]abfar-ks.ir
     
آدرس :  کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه
     
     

عضو اصلی هیئت مدیره
  پیمان رضایی
  کارشناس مهندسی عمران - عمران
  کارشناس ارشد مدیریت اجرائی - مدیریت استرتژیک
   
 
شماره تماس :
  38281448 - 083
پست الکترونیکی :
  HR[at]abfar-ks.ir
     
آدرس :  کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه
     
 
 

عضو علی البدل هیئت مدیره
  علی پژمان
  کارشناسی عمران-عمران روستایی
   
 
شماره تماس :
  38282666 - 083
پست الکترونیکی :
  Info[at]abfar-ks.ir
     
آدرس :  کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه
     
     

راهنمای تلفن | لینک های مفید | پورتال شرکت طراحی توسط سهیل انوشا