تاریخ امروز : 16 خرداد 1399 | ورود به سایت | English | العربیه


مدیرعامل


فرامرز شوهانی
کارشناس ارشد مدیریت اجرائی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملشماره تماس :
38164288 - 083
پست الکترونیکی :
CEO[at]abfar-ks.ir
     
آدرس :  کرمانشاه، بلوار شهید باهنر (دولت آباد)، نرسیده به سه راه شرکت ، شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمانشاه
     
سوابق اجرائی :  
 
     


سمت ها :

دوره زمانی :
- مسئول کمیته عمران جهاد سازندگی ایلام
از تاریخ 1367/11/09 الی 1370/08/01
- مسئول مهندسی بهداشت جهاد سازندگی ایلام از تاریخ 1373/05/01 الی 1374/02/03
- رئیس جهادسازندگی بخش هلیلان از تاریخ 1374/02/04 الی 1379/10/12
- مدیر امور آبفار شهرستان از تاریخ 1379/10/13 الی 1385/02/31
- کارشناس مسئول نوسازی و تحول اداری از تاریخ 1385/03/01 الی 1385/12/14
- معاون پشتیبانی و منابع انسانی از تاریخ 1385/12/15 الی 1392/02/14
- عضو علی البدل هیئت مدیره از تاریخ 1386/03/29 الی 1389/12/01
- معاون نظارت بر بهره برداری از تاریخ 1392/02/15 الی 1395/08/30
- رئیس اداره درآمد و خدمات مشترکین از تاریخ 1395/09/01 الی 1396/10/30
- عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ 1389/12/25 (ادامه دارد)
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از تاریخ 1396/11/01 (ادامه دارد)
 
 

راهنمای تلفن | لینک های مفید | پورتال شرکت طراحی توسط سهیل انوشا